Medlemslisten

Formål: 
Formålet med medlemslisten er blandt andet, at medlemmer af STOK kan finde relevante oplysninger om hinanden.

En del af disse oplysninger vil primært omhandle standardoplysninger som navn, telefon, email osv. Udover disse almindelige oplysninger med henblik på skabe kontakt, kan det være oplysninger om fx primære og sekundære interesseområder. Det vil sige, at man fx kan finde andre medlemmer, der beskæftiger sig med og har erfaringer om et givent område.

En gammel ide...
Ideen om en medlemsliste har bestyrelsen og web-udvalget arbejdet på længe. På nuværende tidspunkt ligger foreningen faktisk inde med mange relevante oplysninger, som indhendtes ved indmeldelse. MEN disse oplysninger må ikke udgives på nettet eller i andet medie, da det ville være en overtrædelse af registerlovgivningen. Medlemmerne skal nemlig tillade videregivelse af disse oplysningerne.

Godkend selv!

Som en del af det nye medlemssystem vil man som medlem kunne logge sig ind på hjemmesiden og se andre medlemmer. Det kræver dog at man har godkendt at andre medlemmer kan se en.

Log ind!
Adgang til listen vil kræve en adgangskode. Dit brugernavn er dit medlemsnummer (det står på dit eksemplar af Systemisk Forum), og du har til at begynde med adgangskoden "stokbruger".
Log ind herover og klik her, eller klik på "Min konto" og derefter på "Medlemslisten".