Om foreningen

Om Foreningen
Formål
STOK er forkortelsen for Dansk Forening for systemiske, narrative og andre relationsbaserede former for terapi og konsultation. Foreningen blev stiftet i 1988 i København og har som udgangspunkt det formål at udbrede kendskabet til og anerkendelsen af systemiske, narrative og andre relationsbaserede former for terapi og konsultation.

Foreningen ønsker desuden at fremme en høj faglig og etisk standard hos de medlemmer, der arbejder med foreningens teoretiske og praktiske fundament. Aktiviteterne retter sig mod at fremme samarbejdet imellem personer, der interesserer sig for og beskæftiger sig med emnet. Det kan både være i form af terapi, konsultation, ledelse, forskning eller undervisning.

Fra foreningens side arbejdes der på at videreudvikle de systemiske, narrative og andre relationsbaserede praksisser. Dette sker for, at den i højere i grad kan benyttes som redskab over for forskellige sider af samfundslivet – institutioner, arbejdslivet med videre.

Læs STOKs vedtægter.

Aktiviteter
Årsmødet
STOKs årsmøde er årets begivenhed for STOK-medlemmer, da alle her har chancen for at møde ligesindede i fagligt og festligt lag. Vi har typisk en hovedoplægsholder, og medlemmerne kan på årsmødet inspirere og lade sig inspirere gennem egne workshops. Læs om forrige årsmøder her og her.

I forbindelse med årsmødet afholder STOK sin generalforsamling.

Systemisk Forum
Desværre er vores blad ikke tilgængeligt på siden mere, da bladet er blevet slettet af den tidligere host, da STOKs hjemmesiden er blevet fornyet.
Du har dog muligheden for at læse ældre nummer af Systemisk og Narrativt Forum.
Hvis du søger på tidsskriftets navne i din browser, bliver du linket videre til issuu.com, hvor du finder dem.

Du finder søgningen efter Systemisk og Narrativt Forum her.                                      

Kurser
STOK arengerer en workshop d. 16 maj med Syliva London og Neca Rodriques fra Mexico. Info på hjemmesiden.