Hvad er systemisk terapi og konsultation?

 

Systemisk terapi og konsultation dækker efterhånden over en temmelig bred vifte af praktiske og teoretiske retninger. Nogle af dem kalder sig endda ikke engang systemiske. Men vi opfatter dem som del af den samme familie – en familie, som både har et historisk slægtskab og en fælles familiekultur.

 

Et fælles grundlag er: Fokus på relationer.

 

Herunder vil vi nævne en række af de retninger, som kan findes under hatten Systemisk terapi og konsultation:

 

Familieterapi

Oprindeligt opstod de systemiske tanker i 1950erne hos nogle folk, som begyndte at inddrage hele familien i behandlingen, frem for blot at bedrive individuel terapi. Dette var banebrydende og er det vel stadig i mange terapeutiske kredse. Her ses grundlaget for vores forenings tanker: Relationer frem for intrapsykiske fænomener skaber problemer hos individer.

 

Systemisk terapi

Menneskelige problemer forstås og behandles systemisk – det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også må behandles gennem inddragelse af større systemer. Dette er et såkaldt økologisk synspunkt på menneskelivet.

 

Narrativ terapi

Vi lever og ånder fortællinger. Vores identiteter er skabt gennem påvirkning af et samfunds eller en kulturs dominerende fortællinger. Til tider er disse uhensigtsmæssige for et tilfredsstillende liv. Forandringer må ske gennem at introducere alternative fortællinger eller udvide de oprindelige.

 

Socialkonstruktionisme

Vores virkelighed er socialt konstrueret. Dette betyder, at den måde, vi forstår verden på, ikke med endelig autoritet kan siges at være mere sand eller sund end andre personers. Vi skaber verden sammen gennem vores måder at tale sammen om den, og forandringsmuligheder ligger ligeledes i fælles meningsskabende processer.

 

 

Også tanker og praksisser, som ikke falder 100 % ind i disse kategorier, føler sig ofte godt tilpas i STOK. Ønsker du noget føjet til, så kontakt os.