Tilmelding til STOKs kurser 2015

Der udfyldes tilmeldingsformular for hvert kursus og for hver enkelt deltager.

Der er forskellig deltagerbetaling for hvert enkelt kursus. Beløbet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Deltagerbetaling indbetales til reg. nr. 3434 konto nr: 0004568826

Mærk betalingen med kursusnummer